Botilbud

Botilbud tekst

Botilbuddet Stjerneskud er et privat botilbud for voksne i alderen fra 18 år. Målgruppen omfatter udviklingshæmmede i lettere eller middelsvær grad, med nedsat psykisk el. fysisk funktionsniveau.

Tilbuddet er godkendt som socialt tilbud i henhold til lov om social service. Botilbuddet er godkendt til 10 pladser, fordelt med 7 pladser efter §107 og 3 fleksible pladser mellem §§ 107/108. 

Hent tilsynsrapport