Priser

Tekst priser

Priser pr. 1. januar 2024.

Botilbud  § 107 Kr. 64.027 pr. måned
Dagtilbud §104 Kr. 14.965 pr. måned
Botilbud  §108 Kr. 64.027 pr.måned

Støtte i eget hjem § 85

Kr. 443 pr. time
(minimum 5 timer pr. uge)