§107 Botilbud

Botilbud tekst

Botilbuddet Stjerneskud er et privat botilbud for voksne i alderen fra 18 - 85 år. Målgruppen omfatter udviklingshæmmede i lettere eller middelsvær grad, med nedsat psykisk el. fysisk funktionsniveau, eller andet socialt problem.

Tilbuddet er godkendt af Tilsyn Øst, som socialt tilbud i henhold til lov om social service. Botilbuddet er godkendt til 10 pladser, fordelt med 7 pladser efter §107 og 3 fleksible pladser mellem §§ 107/108. 

Botilbuddet Stjerneskud yder et helhedstilbud til borgeren. En plads indeholder således indskrivelse i både bo-delen §§107/108 samt dag-delen §104. Såfremt eksternt dagtilbud kan iværksættes, ophøre dagdelen.

Formålet med Stjerneskuds bo del er at tilbyde borgeren en målrettet indsats i en fysisk boligmæssig ramme med henblik på udredning, udvikling eller stabilisering af borgerens kompetancer og funktionsniveau.

Vi tror på at alle borgere har ressourcer, og alle gør det bedste de kan, ud fra deres vilkår og kontekst.

Med udgangspunkt i de beskrevne indsatsmål fra VUM/handleplan der er modtaget af anbringende myndighed, planlægges arbejdet individuelt i samarbejde med borgeren, ud fra metoden KRAP, mod at vedligeholde og udvikle borgerens kompentancer, til en så selvstændig tilværelse som muligt inden for et eller flere temaer:

  • Praktiske opgaver i hjemmet som f.eks. støtte til rengørring, indkøb, tøjvask.
  • Egenomsorg som f.eks. støtte til personlig hygiejne, påklædning og personlig fremtræden
  • Kommunikation som f.eks. støtte til at kommunikere og indgå i dialog med sine omgivelser, læse og forstå post/meddelser, kontakt til offentlige myndighedder og andre.
  • Mobilitet som f.eks at færdes selvstændig uden for boligen og i boligen.
  • Samfundsliv som f.eks. støtte til privatøkonomi, boligforhold,uddannelse og beskæftigelse.
  • Socialt liv som f.eks støtte til at udvikle sociale kompetancer, etablere og bevare sociale relationer, skabe netværk, deltage i aktiviteter i det omgivende samfund.
  • Sundhed som f.eks. støtte til indsigt i og forståelse for egen situation og livsførsel, gennem nødvendige helbredsmæssig udredning og behandlning.

Hent tilsynsrapport