Botilbud §§107/108

Botilbuddet Stjerneskud er et privat botilbud for voksne i alderen fra 18 år. Målgruppen er udviklingshæmmede med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau.

Læs mere

          Dagtilbud §104

Dagtilbuddet er Stjerneskuds aktivitets- og samværstilbud, til de borgere der ikke er i stand til at kunne profitere af et eksterne tilbud.

Læs mere

             Støtte § 85

Botilbuddet Stjerneskud tilbyder støtte i eget hjem. Det henvender sig primært til borgere der falder indenfor vores nuværende målgruppe.

Læs mere