Dagtilbud

Dagtilbud tekst

Dagtilbud § 104 stk. 1

Dagtilbuddet er et aktiverings- og samværstilbud til de beboere, der ikke er i stand til at kunne profitere af eksterne tilbud.

Beboerne har, som det fremgår af målgruppe beskrivelsen, en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer, hvorfor deres muligheder for at opretholde deres livsvilkår eller udvikle personlige færdigheder er begrænset.

Dagtilbuddet er med til at styrke og udvikle den enkelte beboers funktionsevne, personlige færdigheder, selvtilid, kompetencer og livsvilkår. Dette gøres bl.a. ved følgende tilbud om aktiviteter:

  • Social træning - Planlægning – indkøb – madlavning - ture ud af huset 
  • Fysiske aktiviteter – motion i det fri – indendørs aktiviteter – svømning (fysisk velvære og motorisk stimulering)
  • Værksteds aktiviteter – reparation af knallert/cykler mm (udvikling af selvværd
  • Kreativt – sy, male klippe/klistre, perleplader, mm (udvikling af selvværd og finmotorik)

Gennem disse aktiviteter skaber vi små forskellige læringsmiljøer, hvor beboerne kan føle sig trygge og udvikle sig. I disse læringsmiljøer tager vi hensyn til den enkeltes behov for indlæring og skaber dermed plads til succesoplevelser.

Pr. 1. januar 2020 flytter dagtilbuddet i nye lokaler hvor der er mulig for at udbygge ekstisterende aktiviteter, til gavn for den enkelte beboer.