§104 Dagtilbud

Dagtilbud tekst

Dagtilbud § 104 (Aktivitets- og samværstilbud)

Dagtilbuddet er Stjerneskuds aktivitets- og samværstilbud til de borgere, der ikke er i stand til at kunne profitere af et eksterne dagtilbud.

Alle pladser er således forbeholdt indskrevne borgere i bodelen, og en automatisk del af indskrivelsen på Botilbuddet Stjerneskud.

Borgerne har, som det fremgår af målgruppe beskrivelsen, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer.

Formålet med Stjerneskuds aktivitets og samværstilbud er at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen.

Vi tilbyder således en aktiv hverdag ud fra borgerens behov, med mulighed for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab, som er med til at styrke og udvikle den enkelte borgers funktionsniveau, personlige færdigheder, selvtillid, kompentancer og livsvilkår.

Dette gøres bl.a. ved tilbud om følgende:

  • Aktiverende Aktiviteter:
  • Motion og bevægelse i det fri - køkkenhave - pasning af dyr - svømning - planlægge indkøb - madlavning - ture ud af huset - træ arbejde - små reperationer af knallert/cykler/havemaskiner - sy og strikke - male - klippe/klistre - perleplader - knytning - stenarbejde mv.
  • Aktiverende støtte og omsorg:
  • Træning i almindelige daglige levefunktioner (ADL) - sprogstimulation og lystbetonede aktiviteter. Bl.a. sansestimulerende aktiviteter som kan være med til at give tryghed, og som kan forbedre kommunikation, valgmuligheder og medindflydelse.
  • Omsorgsmæssige foranstaltninger:
  • Mad, kaffe, uddelning af tøj, rådgivning, socialt samvær.

Gennem disse aktiviteter skaber vi små forskellige læringsmiljøer, hvor borgeren kan føle sig tryg og udvikle sig. I disse læringsmiljøer tager vi hensyn til den enkeltes behov for indlæring og skaber dermed plads til succesoplevelser.