§85 Støtte

Tekst støtte

Tilbuddet henvender sig primært til borgere der falder indenfor Stjerneskuds nuværende målgruppe.

Indholdet i støtten i eget hjem, vil tage udgangspunkt i følgende:

  • Fastholde den enkelte borger i en realistisk fremtidsplan, hvor der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer.
  • Fastholde beboeren i daglige gøremål såsom, indkøb, madlavning administrering af egen økonomi, rengøring og vedligeholdelse.
  • Fastholde beboeren i at skabe et varigt og godt netværk i lokalområdet.

Der vil med udgangspunkt i kommunens handleplan og i samarbejde med borgeren blive arbejdet individuelt med de indsatsområder der fremgår af handleplanen. Borgeren vil udover de fastsatte tidspunkter kunne kontakte medarbejderen pr. telefon. Der vil efter tre måneder blive udarbejdet en udviklingsplan der tager udgangspunkt i kommunens handleplan samt vores foreløbige vurderinger.

Den medarbejder der bliver tilknyttet vil være borgerens primære kontaktperson. Når det bevilligede timetal er fastlagt vil der blive udarbejdet en ugeplan/vagtplan så det er synligt for borgeren og kommunen hvornår han/hun får besøg af medarbejderen. For at etablere et tilbud skal der minimum være en bevilling på fem timer pr. uge.